Новини 2017-2018 н.р.


Виховання громадянина, патріота, соціально активної особистості

04 квітня 2018 року на виконання річного плану роботи школи на 2017-2018 навчальний рік, з метою аналізу діяльність класоводів, класних керівників, керівників гуртків, вчителів - предметників щодо формування громадянської компетентності, всебічного розвитку та становлення соціально активної особистості учнів, виявлення основних проблем та визначення шляхів подальшої роботи в навчальному закладі проведено педагогічну раду за темою: «Формування громадянської компетентності учнів – запорука становлення соціально активної особистості» (доповідач: заступник директора з виховної роботи Федчак Л.В.).

Новий Державний стандарт освіти визначив 10 ключових компетентностей. Одна з наскрізних –«громадянська компетентність», розвиток якої готує нас до «ефективної та конструктивної участі у громадському житті» та у демократичних процесах, «в сім’ї, на роботі», до успішної взаємодії з іншими, солідарності та рівності на основі поваги до прав людини, мирного співіснування та поціновування соціокультурного різноманіття.

      Тому одним із найактуальніших завдань  сучасної освіти і виховання в  Україні є створення умов для формування людини-громадянина, для якої демократичне громадянське суспільство є осередком для розкриття її творчих можливостей, задоволення особистих та суспільних інтересів. Це може забезпечити система громадянської освіти та виховання, що має на меті  підготовку молоді до активної участі  в житті демократичного суспільства і формування її громадянської компетентності.

Практичний психолог Омельченко Н.О. познайомила членів педагогічної ради з результатами анкетування учнів щодо сформованості рівня громадянської  компетентності, надала рекомендації вчителям, класоводам та класним керівникам для подальшої роботи з даного напрямку виховної роботи.

Досвідом громадянського виховання молодших школярів засобами уроку та позакласної роботи поділилася вчитель початкових класів  Єременко О. В.

Про екологічне виховання учнів як запоруку становлення соціально активної особистості розповіла вчитель біології Брянцева  М.С.   

Вчитель музичного мистецтва Косяк Г.А. поділилася досвідом роботи щодо впливу української музики на виховання особистості.

Про виховання свідомого громадянина через відродження національних традицій розповіла вчитель української мови та літератури, керівник гуртка "Юні українознавці" Пономаренко О. О.

      Засідання педагогічної ради пройшло в атмосфері взаємного збагачення й діалогу, який спонукає генерувати ідеї, спільно вирішувати важливі питання виховання підростаючого покоління.

 Заступник директора

 

з виховної роботи Федчак Л.В.


Декада педагогічної майстерності класовода та класного керівника

З 19.03.2018 р. до 30.03.2018 р. в школі проведено декаду педагогічної майстерності класного керівника та класовода.

Протягом декади відбулися цікаві заходи: практичні заняття для молодих класних керівників, ознайомлення з досвідом роботи класних керівників міста, презентації новинок педагогічної літератури.

Згідно національної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» під час декади педагогічної майстерності класного керівника та класовода було проведено такі відкриті виховні заходи: поле чудес «Хочу і можу бути здоровим» (1 клас, класовод Андрєєва Ю.О.), гру-бесіду «Чарівні слова» (2 клас, класовод Вдовиченко О.О.), годину спілкування «Моральні цінності мого народу» (3-А клас, класовод Безрученкова З.Г.), годину спілкування «Як і чим випробовується дружба» (3-Б клас, класовод Колодій Н.Б.), годину спілкування «Культура харчування» (4 клас, класовод Єременко О.В.), коло друзів «Дружба в нашому житті» (5-А клас, класний керівник Книш В.В.), годину спілкування  «Моя родина» (5-Б клас, класний керівник Храмець Т.М.), годину спілкування «Наша дружня родина» (6 клас, класний керівник Чередниченко З.О.), годину спілкування «Ставлення людини до людини» (7 клас, класний керівник Тараненко М.І.), свято «Традиції мого народу»  (8-А клас, класний керівник Пономаренко О.О.), годину спілкування з елементами тренінгу «У світі професій» (8-Б клас, класний керівник Пирожок Я.Г.), годину спілкування «Молодь проти агресії і насильства» (9 клас, класний керівник Андрієвська О.А.), година спілкування «Бережіть здоров’я змолоду» (ГПД, вихователь Савченко Н.С.).

Усі проведені протягом декади виховні заходи сприяли національному, патріотичному вихованню учнів, успадкуванню духовних надбань, досягненню культури взаємин, набуттю соціального досвіду, розвитку особистісних рис громадянина Української держави, формуванню в учнівської молоді національної гідності, патріотичних переконань щодо відданності та вірності українському народові, сприяли етичному, моральному, екологічному вихованню учнів. У дітей формувались такі поняття як дружба, взаємодопомога, чуйність, милосердя; такі якості як ініціативність, працездатність, наполегливість;  розвивалось почуття відповідальності за свої слова та вчинки, толерантне ставлення до людей, усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я.

Класоводи та класні керівники показали належний рівень педагогічної майстерності: використовували цікаві нестандартні форми роботи, інтерактивні технології, індивідуальний, творчий підхід до кожного учня. 

Проведені заходи запам’ятаються дітям, батькам, гостям своєю різнобарвністю, пізнавальністю, активністю її учасників.

Заступник директора

 з виховної роботи Федчак Л.В.

1 клас

2 клас бесіда "Чарівні слова"

Година спілкування у 3-а кл. "Моральні цінності мого народу"

Година спілкування у 3-Б кл. "Як і чим випробовується дружба"

Година спілкування у 4 класі "Культура спілкування"

5 - а клас коло друзів "Дружба в нашому житті"

Година спілкування у 5 - б кл. "Моя родина"

ГОДИНА СПІЛКУВАННЯ У 6 КЛ. "НАША ДРУЖНЯ РОДИНА"

Година спілкування у 7 кл. "Наша дружня родина"

Свято у 8-А класі "Традиції мого народу"

Година спілкування з елементами тренінгу у 8-Б кл.  "У світі професій"

Година спілкування у 9 кл "Молодь проти агресії та насильства"


Конкурс читців поезії англомовних авторів “The Charming Poetic Word” у Миколаївській ЗОШ № 25

23 березня 2018 року у Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 25 відбувся учнівський конкурс читців поезії англомовних авторів “The Charming Poetic Word” у рамках заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови, на період до 2020 року в Миколаєві.

У зазначеному конкурсі взяли участь учні 4-9 кл. Учителі англійської мови Пирожок Я.Г. та Чередниченко З.О. готували учнів заздалегідь, саме тому кожен учасник свій виступ супроводжував презентацією, яка допомагала створити піднесену емоційну атмосферу, відповідний настрій та передати характер поезії. Учні-конкурсанти продемонстрували знання мови та  декламаторські вміння, мотивували інших до вивчення англійської мови та поезії англомовних авторів.

Такі заходи формують в учнів потребу подальшого самовдосконалення у сфері використання іноземної мови та надають можливість усвідомити своє місце у сучасному мультилінгвальному та полікультурному середовищі.

                                                                                              Заступник директора

 з навчально-виховної роботи Нога Т.О.


Тиждень початкової школи та предметів естетично-розвивального циклу

У Миколаївській ЗОШ № 25 з 12 до 20 березня 2018 року було проведено Тиждень початкової школи та предметів естетично-розвивального циклу. Учителі початкових класів Андрєєва Ю.О., Вдовиченко О.О., Колодій Н.Б., Безрученкова З.Г., Єременко О.В., вчителі-предметники Храмець Т.М., Івлічев О.А., Попадюк А.В., Косяк Г.А. та вихователь Савченко Н.С. підготували низку цікавих, пізнавальних заходів для учнів 1-7 класів; провели їх на високому методичному рівні.

Класоводи та учителі-предметники вміло використали нестандартні форми роботи, індивідуальний, творчий підхід до кожного учня, провели позакласні заходи за вимогами та рекомендаціями МОН України.

Учні демонстрували свої музичні здібності, логічне мислення, увагу. Під час проведення заходів вони у ігровій формі вдосконалювали вміння розв’язувати задачі, рівняння, розвивали дослідницькі вправності.

Особлива увага приділялася прищепленню навичок здорового способу життя.

Тиждень початкової школи та предметів естетично-розвивального циклу був проведений на високому методичному рівні, цьому сприяла значна підготовча робота вищезазначених педагогів, які продумали різноманітні пізнавальні заходи для учнів різних вікових груп. Усі заходи мали велике виховне значення, а використання мультимедіа зробило їх наочними та сприяло активізації пізнавальної діяльності учнів.

Заступник директора

 

з навчально-виховної роботи Л.І.Власик


Феєрія національних культур у ЗОШ № 25

13 березня 2018 року на базі Миколаївської ЗОШ № 25 організовано і проведено семінарсько-практичне заняття на тему «Позакласна робота з філологічних дисциплін у полікультурному середовищі навчального закладу» за участю методистів науково-методичного центру Гайченко О.В. та Ватульової О.Г., адміністрації та педагогічного колективу закладу. Були запрошені гості – вчителі предметів філологічного циклу та початкових класів міста. Акцент зроблено на впровадженні у освітній процес Нової української школи виховних позакласних заходів, які формують в учнів національну самосвідомість  і толерантне ставлення до інших культур, розширення сфери застосування української мови у роботі з педколективом, учнями, батьками.

У нинішніх умовах важливо прагнути єдності представників усіх національностей, що вчаться у нашій школі та живуть в місті Миколаєві. Отже, ми виховуємо в учнів почуття поваги та любові до своєї країни, народу, мови, повагу до інших культур. 

директор ЗОШ № 25 Піляєва А.І.


Школа та університет поєднують зусилля у впровадженні STEM-освіти

06 березня 2018 року з метою впровадження STEM-освіти в освітній процес був проведений позакласний захід  з хімії на базі факультету природничих наук Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського на тему: «Хімічний склад харчових продуктів та його  вплив на здоров’я людини». Організатори заходу - доктор філософії в галузі освіти Тарасова Світлана Михайлівна,  заступник директора з навчально-виховної роботи Миколаївської ЗОШ 25 Власик Людмила Іванівна

Цілі, які ставили організатори  заходу:

·        Навчити правильно застосовувати знання про хімічний склад для оцінювання харчових продуктів. Систематизувати знання про значення раціонального харчування для здоров’я людини. Навчити орієнтуватися у виборі продуктів для здорового раціонального харчування.

·        Розвивати спостережливість, вміння виділяти головне, пізнавальну активність, самостійність, логічне та аналітичне мислення.

Особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані заняття, які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення до питань, що розглядаються на заняттях.  

заступник директора з навчально-виховної роботи

ЗОШ 25 Власик Л.І.


Відзначення Міжнародного дня рідної мови в ЗОШ № 25

З нагоди святкування Міжнародного дня рідної мови у Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 25 проведено низку тематичних заходів, які були спрямовані на зміцнення державотворчої функції української мови, мов національних меншин, що мешкають у Миколаєві та консолідація всіх культур задля єдності людей.

Для дітей 1-4 класів проведені бібліотечні уроки на тему «Рідна мова починається з колискової пісні мами...»; для школярів 5-7 класів – відкриті уроки «Без мови немає народу», на яких учні читали твори наших класиків та поезії сучасних митців слова. Особливо запам’ятався виступ учениці 6 класу Барцевої Таїсії, яка вивчила та розповіла вірш В.Баранова «До українців», у якому закликає до відданості рідній мові та історії нашої країни.

Для учнів 7-9 класів проведено семінар на тему «Намагайтеся говорити один одному лише добрі слова...».

Також у закладі Міжнародний день рідної мови відзначили написанням учнями «диктанту єдності» «Без мови нема народу...».

Педагогічний колектив вважає, що саме такі тематичні дні дають можливість виховати у підростаючого покоління інтерес до вивчення рідної мови, залучитися до читання книг українських класиків та сучасних письменників, збагатити знання учнів про звичаї, культуру та історичне минуле нашого народу та прагнути жити в демократичній Європейській державі.

                                                      Піляєва Анжела Іванівна, директор ЗОШ № 25


Вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу  та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти                          Додаток 4 до Листа МОН                     

              від 06.02.20181/9-79

 

Вибір і замовлення підручників для учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти на 2018/2019 н.р.

 
 

 

 

__________________________________________регіон  

 

ЗЗСО з навчанням українською мовою

 

 

 

Прогнозована кількість учнів__60_____________________

 

    №

Предмет

Назва підручника

Автор(и)

Видавництво

Замовлено

 

для учнів

для вчителів

для приватних закладів загальної середньої освіти

 

1

Українська мова

«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти

Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.                 

ТОВ "Видавництво "Грамота"

 

 

 

 

Заболотний О.В., Заболотний В.В.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Глазова О.П.

ТОВ "Видавничий  дім "Освіта"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

2

Українська література

«Українська література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти                              укр. + нацменшини

Авраменко О.М.

ТОВ "Видавництво "Грамота"

60

2

 

 

Коваленко Л.Т.

ТОВ "Видавничий  дім "Освіта"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

60

2

 

 

3

Іноземна мова

Англійська мова (1-й рік навчання)  підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти                                укр + нацменшини

Пахомова Т.Г.

ТОВ "Методика Паблішинг"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

4

Іноземна мова

«Англійська мова (5-й рік навчання)» підручник для 5 класу  закладів  загальної середньої освіти                                     укр + нацменшини

Несвіт А.М.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

60

2

 

 

Карпюк О.Д.

ТОВ "Видавництво Астон"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

60

2

 

 

5

Іноземна мова

«Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови»  підручник для 5 класу  закладів  загальної середньої освіти                              укр + нацменшини

Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

6

Іноземна мова

«Німецька мова (1-й рік навчання )" підручник для 5 класу  закладів  загальної середньої освіти                                   укр + нацменшини

Сидоренко М.М., Палій О.А.

ТОВ "Видавництво "Грамота"

 

 

 

 

Сотникова С.І., Білоусова Т.Ф.

Ранок

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

7

Іноземна мова

«Німецька мова (5-й рік навчання)» підручник для 5 класу  закладів  загальної середньої освіти                      укр + нацменшини

Сотникова С.І., Гоголєва Г.В.

Ранок

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

8

Іноземна мова

«Німецька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням німецької мови» підручник для 5 класу  закладів  загальної середньої освіти                            укр + нацменшини

Горбач Л.В., Трінька Г.Ю.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

9

Іноземна мова

«Французька мова (1-й рік навчання)» підручник для 5 класу  закладів  загальної середньої освіти                                укр + нацменшини

Клименко Ю.М.

ТОВ "Методика Паблішинг"

 

 

 

 

Чумак Н.П., Кривошеєва Т.В.

ТОВ "Видавничий  дім "Освіта"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

10

Іноземна мова

«Французька мова (5-й рік навчання)» підручник для 5 класу  закладів  загальної середньої освіти                                             укр + нацменшини

Клименко Ю.М.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

11

Іноземна мова

«Французька мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням французької мови» підручник для 5 класу  закладів  загальної середньої освіти                                             укр + нацменшини

Клименко Ю.М.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

12

Іноземна мова

«Іспанська мова (1-й рік навчання)» підручник для 5 класу  закладів  загальної середньої освіти                                             укр + нацменшин

Редько В.Г., Береславська В.І.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

13

Іноземна мова

«Іспанська мова (5-й рік навчання)» підручник для 5 класу  закладів  загальної середньої освіти                                             укр + нацменшин

Редько В.Г., Береславська В.І.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

14

зарубіжна література

«Зарубіжна література» підручник для 5 класу  закладів загальної середньої освіти

Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В., Зуєнко М.О,                                Кобзар О.І.

ТОВ "Видавництво "Грамота"

 

 

 

 

 

 

Волощук Є.В.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

16

 

«Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти                                         укр + нацменшин

Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Бочко О.П., Коломієць О.М., Сердюк З.О.

ТОВ "Видавничий  дім "Освіта"

 

 

 

 

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.

ТОВ ТО "Гімназія"

 

 

 

 

Істер О.С.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

17

 

"Природознавство" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти                                    укр + нацменшин

Ярошенко О.Г., Бойко В.М.

ТОВ "Світоч"

 

 

 

 

 

Коршевнюк Т.В.,                            Баштовий В.І.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

19

 

«Основи здоров’я» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти                                   укр + нацменшин

Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина Н.І.,  Василашко І.П., Коваль Н.С., Гурська О.К.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Бех І.Д., Воронцова Т.В.,          Пономаренко В.С., Страшко С.В.

ТОВ "Видавництво "Алатон"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

20

 

"Болгарська мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас"

Терзі В.М

МПП "Букрек"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

21

 

"Гагаузька мова для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас"

Бужилова В.М., Курогло Н.І.,Кіор І.Ф

МПП "Букрек"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

22

 

«Російська мова (1-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас»

Корсаков В.О.

ТОВ "Оріон"

 

 

 

 

 

 

Полякова Т.М., Самонова О.І.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

23

 

«Російська мова (5-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас»

Давидюк Л.В.

ТОВ "Видавництво "Світоч"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

24

 

«Польська мова (5-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас»

Войцева О.А., Бучацька Т.Г.

Видавничий дім "Букрек"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

25

 

«Польська мова (1-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас»

Біленька-Свистович Л.В., Ковалевський Є, Ярмолюк М.О.

Видавничий дім "Букрек"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

ЗЗСО з навчанням російською мовою

 

 

 

Прогнозована кількість учнів___60____________________

 

1

 

«Російська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою

Бикова К.І., Давидюк Л.В., Рачко О.Ф., Снітко О.С.

ТОВ "Видавничий  дім "Освіта"

60

2

 

 

Всього по предмету

 

60

2

 

 

2

 

«Інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою

Бондарева О.Є, Ільїнська Н.І., Бітківська Г.В., Мацапура В.І.

ТОВ "Видавництво "Грамота"

 

 

 

 

Ісаєва О.О., Клименко Ж.В.

ТОВ "СИЦИЯ"

60

2

 

 

Всього по предмету

 

60

2

 

 

3

 

«Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  з навчанням російською мовою                                      

Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Бочко О.П., Коломієць О.М., Сердюк З.О.

ТОВ "Видавничий  дім "Освіта"

 

 

 

 

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.

ТОВ ТО "Гімназія"

60

2

 

 

Істер О.С.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

60

2

 

 

4

 

"Природознавство" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  з навчанням російською мовою                                 

Ярошенко О.Г., Бойко В.М.

ТОВ "Світоч"

60

2

 

 

Коршевнюк Т.В.,                            Баштовий В.І.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

60

2

 

 

5

 

«Основи здоров’я» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою                                  

Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина Н.І.,  Василашко І.П., Коваль Н.С., Гурська О.К.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Бех І.Д., Воронцова Т.В.,          Пономаренко В.С., Страшко С.В.

ТОВ "Видавництво "Алатон"

60

2

 

 

Всього по предмету

 

60

2

 

 

ЗЗСО з навчанням молдовською мовою

 

 

 

Прогнозована кількість учнів__________________________

 

1

 

«Молдовська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням молдовською мовою

Фєтєску Л.І., Кьося В.В.

ФОП Сухачов

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

2

 

«Інтегрований курс «Література» (молдовська та зарубіжна)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням молдовською мовою

Фєтєску Л.І., Кьося В.В.

ФОП Сухачов

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

3

 

«Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  з навчанням молдовською мовою                                      

Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Бочко О.П., Коломієць О.М., Сердюк З.О.

ТОВ "Видавничий  дім "Освіта"

 

 

 

 

 

 

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.

ТОВ ТО "Гімназія"

 

 

 

 

 

 

Істер О.С.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

4

 

"Природознавство" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  з навчанням молдовською мовою                                 

Ярошенко О.Г., Бойко В.М.

ТОВ "Світоч"

 

 

 

 

Коршевнюк Т.В.,                            Баштовий В.І.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

5

 

«Основи здоров’я» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням молдовською мовою                                 

Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина Н.І.,  Василашко І.П., Коваль Н.С., Гурська О.К.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

 

 

Бех І.Д., Воронцова Т.В.,          Пономаренко В.С., Страшко С.В.

ТОВ "Видавництво "Алатон"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

ЗЗСО з навчанням румунською мовою

 

 

 

Прогнозована кількість учнів__________________________

 

1

 

«Румунська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою

Говорнян Л.С., Попа М.К., Бурла О.К.

ДП ВСВ "Світ"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

2

 

«Інтегрований курс «Література» (румунська та зарубіжна)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою

Говорнян Л.С.,                             Колесникова Д.О.

ДП ВСВ "Світ"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

3

 

«Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  з навчанням румунською мовою                                      

Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Бочко О.П., Коломієць О.М., Сердюк З.О.

ТОВ "Видавничий  дім "Освіта"

 

 

 

 

 

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.

ТОВ ТО "Гімназія"

 

 

 

 

 

Істер О.С.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

4

 

"Природознавство" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  з навчанням румунською мовою                                 

Ярошенко О.Г., Бойко В.М.

ТОВ "Світоч"

 

 

 

 

Коршевнюк Т.В.,                            Баштовий В.І.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

5

 

«Основи здоров’я» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою                                 

Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина Н.І.,  Василашко І.П., Коваль Н.С., Гурська О.К.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

 

 

Бех І.Д., Воронцова Т.В.,          Пономаренко В.С., Страшко С.В.

ТОВ "Видавництво "Алатон"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

ЗЗСО з навчанням угорською мовою

 

 

 

Прогнозована кількість учнів__________________________

 

1

 

«Угорська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою

Браун Є.Л., Зикань Х.І.,                                                      Ковач-Буркуш Є.С.

ДП ВСВ "Світ"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

2

 

«Інтегрований курс «Література» (угорська та зарубіжна)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою

Дебрецені О.О.

ДП ВСВ "Світ"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

3

 

«Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  з навчанням угорською мовою                                      

Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Бочко О.П., Коломієць О.М., Сердюк З.О.

ТОВ "Видавничий  дім "Освіта"

 

 

 

 

 

 

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.

ТОВ ТО "Гімназія"

 

 

 

 

 

 

Істер О.С.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

4

 

"Природознавство" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  з навчанням угорською мовою                                 

Ярошенко О.Г., Бойко В.М.

ТОВ "Світоч"

 

 

 

 

Коршевнюк Т.В.,                            Баштовий В.І.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

5

 

«Основи здоров’я» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням угорською мовою                                 

Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина Н.І.,  Василашко І.П., Коваль Н.С., Гурська О.К.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

 

 

Бех І.Д., Воронцова Т.В.,          Пономаренко В.С., Страшко С.В.

ТОВ "Видавництво "Алатон"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

ЗЗСО з навчанням польською мовою

 

 

 

Прогнозована кількість учнів__________________________

 

1

 

«Польська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням польською мовою

Іванова М.С., Іванова-Хмєль Т.М.

ДП ВСВ "Світ"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

2

 

«Інтегрований курс «Література» (польська та зарубіжна)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням польською мовою

Лебедь Р.К.

ДП ВСВ "Світ"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

3

 

«Математика» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  з навчанням польською мовою                                       

Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Бочко О.П., Коломієць О.М., Сердюк З.О.

ТОВ "Видавничий  дім "Освіта"

 

 

 

 

 

Мерзляк А.Г., Полонський В.Б, Якір М.С.

ТОВ ТО "Гімназія"

 

 

 

 

 

Істер О.С.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

4

 

"Природознавство" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти  з навчанням польською мовою                                 

Ярошенко О.Г., Бойко В.М.

ТОВ "Світоч"

 

 

 

 

Коршевнюк Т.В.,                            Баштовий В.І.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

5

 

«Основи здоров’я» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням польською мовою                                 

Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина Н.І.,  Василашко І.П., Коваль Н.С., Гурська О.К.

ТОВ "Видавництво "Генеза"

 

 

 

 

Бех І.Д., Воронцова Т.В.,          Пономаренко В.С., Страшко С.В.

ТОВ "Видавництво "Алатон"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

ЗЗСО з навчанням кримськотатарською мовою

 

 

 

Прогнозована кількість учнів__________________________

 

1

 

«Кримськотатарська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням кримськотатарською мовою

Меметов А.М., АлієваЛ.А., Меметов І.А.

МПП "Букрек"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

2

 

«Інтегрований курс «Література» (кримськотатарська та зарубіжна)» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням кримськотатарською мовою

ВеліулаєваА.В.

МПП "Букрек"

 

 

 

 

Всього по предмету

 

 

 

 

 

 

 

Директор (начальник) департаменту (управління) освіти і науки

_______________________________________

 

 

 

 

 

Виконавець

_________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

 

 

 

 

 
                         

 


Протокол № 2 засідання педагогічної радиЗустріч учнів школи із спеціалістом Обласного центру превентивної просвіти молоді

24-25 січня 2018 року в Миколаївській ЗОШ № 25 проведені лекції для старшокласників 8-9 класів обласним ювенологом Хардіковою Т.А. з питання «Інтенсивність морального формування особистості – важлива складова психологічного стану підлітків», де порушувалися важливі питання для учнів даної категорії:

1) пубертатний період у дівчат та хлопців;

2) гігієнічні рекомендації;

3) перше кохання у підлітковому віці;

4) правила поведінки з представниками протилежної статі;

5) психологічні особливості дітей підліткового віку.

Педколектив закладу вважає, що такі заходи сприяють збереженню фізичного, емоційного і психічного здоров’я школярів та позитивно вплинуть на міжособистісні стосунки між дівчатками та хлопчиками у класних колективах.

 

директор Піляєва А.І.


Впровадження STEM-ОСВІТИ на уроках хімії у Миколаївській загальноосвітній школі № 25

Сучасний світ неможливо уявити без інформаційних технологій. Вони все глибше проникають в наше життя, захоплюючи все більше і більше наук: інформатику , математику, хімію,  фізику. Інформаційне суспільство потребує новітніх розробок, альтернативі минулого століття.  

Одним із актуальних напрямів інноваційного розвитку природничо-математичної освіти є  STEM-орієнтований підхід до навчання.  Така освітня технологія має на меті  комплексно формувати ключові фахові, соціальні й особистісні компетенції молоді, які визначають конкурентну спроможність на ринку праці: здатність і готовність до розв’язання комплексних задач (проблем), критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, управління, здійснення інноваційної діяльності та ін.

Для ефективного формування раннього професійного самовизначення і усвідомленого професійного вибору, популяризації інженерних професій, підтримки обдарованих учнів в 9-му класі Миколаївської загальноосвітньої школи №25 на уроці хімії з теми «Гомологія. Гомологи метану, їхні молекулярні і структурні формули та назви» учні виготовили  моделі молекул вуглеводнів з моделей атомів, що сприяє більш якісній підготовці учнів до подальшої освіти, яка вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи,

 

учитель хімії Л.І.Власик


Здоров’язбережувальна компетентність випускника ЗОШ № 25

15 січня 2018 року в Миколаївській ЗОШ № 25 відбулося засідання педагогічної ради на тему «Здоров’язбережувальна компетентність випускника школи».

Впродовж двох місяців педколектив школи проводив ретельну роботу з даного питання: проаналізувавши стан здоров’я учнів, розробив рекомендації вчителям, батькам, дітям; визначивши траєкторію роботи щодо збереження та зміцнення здоров’я у навчально-виховному процесі.

Впевнені, що і надалі робота з даного питання буде першочерговою для згуртованого колективу вчителів, учнів та батьків.

 Директор Миколаївської ЗОШ № 25 Піляєва А.І.

Winter’s Tale

16 січня 2018 року у Миколаївській ЗОШ № 25 пройшов загальношкільний захід «Winter’s Tale» з метою популяризації англійської мови серед учнів, залучення школярів до участі у позакласній роботі.

Учні 1-4 класів подивилися мультфільм англійською мовою «Baby Club» та слухали веселі дитячі пісеньки «If you are happy and you know it», «Hickory Dickory Dock», розучуючи англійські вирази в ігровій формі.

Для учнів 5-6 класів проведено вчителем англійської мови Пирожок Я.Г. та педагогом-організатором Юрченко Ю.О. інтелектуальну конкурсну програму «Word race». До організації та проведення командної гри «Hot seat» було залучено учнів старших класів. Також учнями 9 класу було проведено квест «What’s my problem?».

Значення англійської мови у сучасному світі важко переоцінити. І наші діти, вільно володіючи мовою міжнародного спілкування, зможуть досягти поставлених цілей.

Директор Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 25 Піляєва А.І.


Новий рік стукає у двері...

26-27 грудня 2017 року для учнів ЗОШ № 25 пройшли святкові ранки (1-4 класи), конкурсні програми (5-6 класи), інтелектуальні квести для старшокласників. Учні закладу мали змогу ознайомитися із обрядами українців, з Новорічним колядуванням. Учні молодшої школи відвідали Снігову Королеву, перемогли Бабу Ягу та Розбійників, допомагали Фрекен Бок, співали пісні з невгамовним Карлсоном. Дітям запам’яталися захоплюючи пригоди з казковими персонажами та веселі таночки та хороводи навколо Новорічної ялинки.

Отже, такі заходи допомогли учням весело та цікаво закінчити І семестр 2017-2018 навчального року, створити простір для розкриття творчих та індивідуальних здібностей дітей, виховувати дружні та товариські стосунки у класних колективах.

Прес-центр шкільного

 

учнівського самоврядування ЗОШ № 25


Формування здоров’язбережувальної компетентності в учнів ЗОШ № 25

Завдання нашої школи – збереження духовного, фізичного, психічного здоров’я учнів, формування в них відповідального ставлення до власного здоров’я. Тому значна увага приділяється формуванню одної із ключових компетентностей Нової Української школи: здоров¢язбережувальної. Проведення уроку з основ здоров’я у 6 класі з теми «Шкідливі звички» з використанням освітніх технологій, що полегшують формування нових знань, зберігаючи при цьому здоров’я учнів, мало на меті забезпечити дитині можливість збереження здоров’я під час навчання в школі, Мета уроку - сформувати в дитини необхідні уміння та навички щодо здорового способу життя, навчити використовувати отримані знання у повсякденному житті.

У сучасних умовах, як ніколи, глибоко усвідомлюється відповідальність суспільства за виховання підростаючої молоді. Сьогодні, коли зниження духовного потенціалу та здоров’я молоді, особливо підлітків, стає відчутною реальністю, необхідність орієнтованості на формування духовних потреб, здорових навичок, в цілому здорового способу життя є одним із пріоритетних напрямів роботи педагогів у вихованні учнів.

Найдорожчим скарбом, яким нагороджує людину природа від народження і на довгі роки життя – здоров’я. Це справді незрівнянне багатство, яке необхідно не лише берегти, а й повсякчас примножувати.

 Заступник директора з навчально-виховної роботи Власик Л.І.


Психологічний семінар «Психологія здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу»

11 грудня 2017 року в Миколаївській ЗОШ №25 пройшов психологічний семінар на тему: «Психологія здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу» з метою з’ясування стану здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу, а саме і фізичного, психологічного, психічного стану організму у всіх життєвих ситуаціях та поліпшення благополуччя вчителів та учнів. Педагоги обговорили в групах важливі проблеми сьогодення із даного питання та розробили рекомендації, яких потрібно дотримуватись у школі та поради батькам щодо запобігання захворювань, профілактичні заходи в закладі, дотримання режиму дня та авторитет і спосіб життя батьків, всіх членів родини.

директор Піляєва А.І.


Творчий зорепад Миколаївської ЗОШ №25

11 грудня 2017 року в Миколаївській ЗОШ №25 відбулася надзвичайна подія І півріччя 2017-2018 року – нагородження класних колективів, активних учнів школи, які брали участь у обласних, районних, міських творчих та інтелектуальних конкурсах цього періоду. Змагання було непростим. Розроблені критерії учнівських самоврядування закладу за якими оцінювалась креативність, естетичність, участь кількості дітей класу у заходах. Активну участь відмічено школярів:

3-А класу (класовод Безрученкова З.Г.), 5-А кл.(класний керівник Книш В.В.), 5-Б кл.(класний керівник Храмець Т.М.), 8-Б кл.(класний керівник Пирожок Я.Г.) та окремих учнів Шацького Артура (3-А), Менкаль Маргарита (8-А), Зубов Нікіта (8-А), П’янова Олександра (8-А), Клименко Лія (8-А), Аскерова Лале (8-А), Коротких Валерія (8-А),  Рожик Анна (7 кл.), Малишева Єлизавета (7 кл.)

Ці зірочки яскраво сяяли впродовж І семестру навчального року. Сподіваємось, що у ІІ семестрі над нашою школою буде більше нових творчих зірочок горіти та прославляти школу в місті та Україні.

Учнівське самоврядування


Цікава екскурсія

З метою популяризації Збройних Сил України та з нагоди 26-ї річниці Збройних Сил України учні 9 класу Миколаївської ЗОШ №25 відвідали чудовий музей АТО, який працює на базі Миколаївського університету кораблебудування. 

Пізнавальну екскурсію проводили як самі працівники університету, так і безпосередні учасники бойових дій на Сході України. Вона збагатила учнів новою інформацією про Збройні Сили України, військову справу, сприяла вихованню в учнів патріотизму, готовності захищати суверенітет та незалежність України.

 Учениця 9 класу Аскерова Нагаєт

 


Добрі серця

Щорічно з 1985 року 5 грудня відзначається Міжнародний день волонтера. У звязку з цим 4 грудня у Палаці творчості учнів відбувся фестиваль волонтерів «Добрі Серця 2017» та церемонія нагородження «Кращих Волонтерів 2017».

У номінації «Кращий учень волонтер» були нагороджені учні ЗОШ №25, зокрема Менкаль Маргарита, Зубов Нікіта, Цигульська Діана, П’янова Олександра та Коротких Валерія. Учні приймають участь у засіданнях клубу «Юний патріот», організовують різні тематичні заходи, виховні години, зустрічі з учасниками бойових дій, учасниками АТО, військовослужбовцями, воїнами-інтернаціоналістами, міські та шкільні акції «Милосердя», «Запали надію в серці», «Від серця до серця».

Саме такі заходи сприяють вихованню в учнів патріотизму, гуманізму, толерантного ставлення до інших.

 

Прес-центр шкільного учнівського самоврядування


Долучаємося до світової літератури!

30 листопада 2017 року в ЗОШ № 25 з метою впровадження нових форм роботи з обдарованою учнівською молоддю та розвитку творчих здібностей учнів 1-9 класів було проведено ІІ Міжнародну гру зі світової літератури «Sunflower».

У грі взяли участь 44 учня. Діти долучилися до найвищих досягнень літератури і культури, загальнолюдських і духовних цінностей. Учні з задоволенням працювали над завданнями.

При роботі над цікавими питаннями «Sunflower» учні показали свою читацьку компетентність, навички аналізу літературного матеріалу.

 «Sunflower» сприяла вихованню у дітей естетичного смаку, високої читацької та загальної культури.

Гра «Sunflower» стала улюбленою інтелектуальною грою для школярів.

 

                                                                                            Координатор гри у школі Омельченко Н.О.


Тиждень філологічних наук у ЗОШ № 25

28.11.2017 р. у рамках Тижня філологічних наук проведено відкритий позакласний захід «Ти – жінка! Значить духом сильна!» вчителем української мови та літератури Піляєвою А.І. за участю учнів 8-А та 8-Б класів. Присутні віртуально подорожували відомими творами українських класиків та письменників-сучасників. Кульмінаційним моментом заходу стало інсценування поеми Т.Шевченка «Катерина», у якому учні намагалися відтворити життя людей ХІХ століття. Яскраво представлена плеяда письменників ХХ століття – Івана Драча, Андрія Малишка, Дмитра Павличка, у творах яких образ жінки-матері проведено повз все натхненне життя митців.

Саме такі заходи допомагають дітям у реалізації своїх природних здібностей і талантів, покращенні вивчення творів української літератури, прищепленні любові до рідної мови та своєї держави.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Нога Т.О.


Захід у рамках Тижня філологічних наук у ЗОШ № 25

29 листопада 2017 року в Миколаївській ЗОШ № 25 проведено відкритий урок на запрошення «Казки Пушкіна», який підготувала вчитель російської мови та літератури Драгоморецька А.І.

Учні зробили малюнки до казок, інсценізували їх епізоди, виразно читали вголос цікаві уривки. Наприкінці уроку активна група дітей підготувала вікторину «Что за прелесть эти сказки!», на питання якої учасники добре відповіли.

Учитель акцентувала роботу на уроці – це здатність учнів формулювати, активно відстоювати власну точку зору, робити висновки, бачити художні деталі, отримувати задоволення від читання класики.

                                                                                                                         Директор Піляєва А.І.

 


Абетка безпеки

Сьогодні, як ніколи, підвищується роль здоров’язберігаючих компетентностей під час опанування правил безпечної поведінки учнів.

Виховання здорового покоління зі сформованою культурою, із засвоєним алгоритмом дій в умовах конкретної надзвичайної ситуації – одне з пріоритетних завдань педагогічного колективу Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 25.

     24 листопада 2017 року у рамках Місячника знань правил безпеки життєдіяльності учні 1-9 класів практично відпрацьовували дії в разі виникнення НС. Запрошені спеціалісти ДСНС демонстрували костюми рятівників та спецзнаряддя для ліквідації НС. Учні стали свідками моделювання співробітниками рятівної служби НС за допомогою обладнання пожежної машини; переглянули мультпрезентацію. Діти мали змогу зробити селфі у захисних шоломах, вогнеопірних куртках та рукавицях рятівників.

 

                                                                 Заступник директора з НВР ЗОШ №25 Л.І.Власик 


     У Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 25       17  та    22 листопада 2017 року відбулися  заходи посвяти у П’ятикласники. На святах були присутніми адміністрація школи, члени педагогічного колективу, батьківська громадськість. Заходи супроводжувалися цікавими конкурсами та  музичними номерами у виконанні учнів та їх батьків. Класні керівники 5-А та 5-Б кл. Книш В.В. та Храмець Т.М. дали настанови п’ятикласникам та побажали успіхів на шляху до знань.

 

          Заступник директора з навчально-виховної роботи Нога Т.О.


Участь у інтелектуальній грі учнів ЗОШ № 25

15 листопада 2017 року в Миколаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 25 була проведена VІІІ Міжнародна природознавча гра „Геліантус” – 2017 серед учнів 2-9 класів. Природознавча гра „Геліантус” має на меті створення цілісної картини світу в учнів. Природознавчі науки є не просто навчальними предметами шкільної програми. Це втілення душі народу, основа української національної ідентичності. Це підвалини, на основі яких може бути вихований справжній, свідомий патріот-українець, людина, яка буде сповнена гордістю за свою країну та державу.

 

 

                                  Заступник директора з навчально-виховної роботи Л.І.Власик


До уваги

День української писемності і мови у ЗЗСО № 25

День української писемності та мови відзначається з 1997 року у нашій країні. Тому 9 листопада в школі відзначено цей день низкою цікавих тематичних заходів. Для учнів 1-3 класів бібліотекар школи Телевна Н.В. провела інформаційну годину про українського літописця Нестора – послідовника творців слов’янської писемності Кирила та Мефодія. Старшокласників 8-9 класів залучено до написання «Радіодиктанту національної єдності», до якого долучився 61 учасник, які підтвердили свої знання з орфографії та пунктуації, вивчені у школі.

Члени учнівського самоврядування випустили цікаві стінгазети з інформацією про відзначення цього дня, історичне минуле нашого народу, звичаї та традиції українців. Кульмінаційним заходом стало проведення свята української писемності та мови «І першим було слово...» для учнів та батьків наших вихованців, на якому звучали українські пісні «Реве та стогне Дніпр широкий...», «Україно», «Мій рідний краї», вірші класиків, інсценівки творів І.Котляревського «Наталка Полтавка», І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», Т.Шевченка «Гайдамаки».

Ми впевнені, що не було байдужих на святі. Адже всі розуміють, що у мові сконцентрований розум і духовний потенціал нації. Тому треба вивчати і пильнувати українську мову, щоб відродилася і розквітала Україна!

 

 

директор ЗЗСО № 25 Піляєва А.І.


Участь учнів школи №25 у Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності

З метою пропагування грамотності, підтримки та розвитку державної мови як духовного потенціалу нації, 9 листопада, у День української писемності та мови, учні 5-9 класів ЗЗСО №25 долучилися до написання XVII Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Вчителі закладу намагаються створити належні умови щодо формування мовних компетентностей учнів саме такими дієвими заходами.

 

Прес-центр шкільного учнівського самоврядування


Відвідування учнями ЗЗСО № 25 університету

9 листопада 2017 року учні ЗЗСО №25, зустрілися з викладачами кафедри історії України інституту історії, політології та права, кафедри української мови і літератури філологічного факультету МНУ ім. В.О. Сухомлинського, які розповіли про діяльність даного навчального закладу та підготовку кадрів для роботи в школі. У актовій залі проведено Всеукраїнський диктант національної єдності для студентів і учнів шкіл,  учасників АТО, військовослужбовців і всіх бажаючих. 7 підлітків школи написали дану роботу. За участь вручені Сертифікати кожному з підписом ректора В. Д. Будака.

 

Прес-центр школи


Розвиток здоров’язбережувальних компетенцій учнів ЗЗСО № 25

06.11.2017. в 7 класі в рамках Місячника знань безпеки життєдіяльності   був проведений урок з основ здоров’я на тему «Побутова безпека оселі. Правила безпеки при користуванні засобами  побутової хімії, газовими приладами та пічним опаленням».  Метою  уроку є формування в учнів відповідальності за здоров’я,безпеку, оволодіння основними  засобами  здорового способу життя, життєвими  навичками. На уроці учні з’ясували види небезпеки, що можуть  загрожувати  людині у помешканні  та причини їх виникнення.  Учні ознайомилися з основними видами паливних газів  та правилами  користування  газовими приладами ; правилами користування пічним опаленням; освідомили  небезпеку отруєння чадним  газом та розвивали вміння наводити приклади  ситуацій, в яких можна отруїтися чадним газом.

        Конкретним результатом навчання на уроці визначено розвиток  здоров’язбережувальних  компетенцій учнів, поглиблення життєвих навичок ( зокрема прийняття рішень, розв’язання проблем,творчого та критичного мислення, спілкування,самооцінки та почуття гідності,а також розвиток співчуття і відчуття себе як громадянина), усвідомлення учнями  необхідності відповідати за життя, здоров’я, безпеку та добробут  своє та оточуючих.

  

Заступник директора з навчально-виховної роботи

 

вчитель основ здоров’я Власик Л.І.


Готуємося до роботи в умовах реформування

31 жовтня 2017 року у Миколаївській ЗОШ № 25 відбулося засідання педагогічної ради з теми «Формування життєвих компетентностей особистості на основі розвитку пізнавальних здібностей на уроках та в позаурочний час». Мета педради визначена творчою групою - актуалізація питань формування життєвих компетентностей на основі розвитку пізнавальних здібностей учнів; аналіз проведених уроків та заходів з позицій реалізації компетентнісного підходу та розвитку пізнавальних здібностей учнів; надання педагогам рекомендацій.

Завдання школи – навчити жити, здатність розвиватися та удосконалюватися впродовж життя. На засіданні зосереджено увагу на 10 ключових компетентностях Нової української школи за допомогою чого вони будуть реалізовані.

Вчителі-практики підготувати та провели низку цікавих уроків та позакласних заходів.

Проаналізовано зайнятість учнів школи у гуртках та секціях за профілем. Практичним психологом школи Омельченко Н.О. надані рекомендації вчителям щодо розвитку пізнавальних інтересів, формування уваги, пам’яті та мислення в школярів. Методичною радою школи напрацьована пам’ятка вчителю щодо формування основних груп компетентностей учнів.

 

 

Методична рада школи


Готуємося до роботи в умовах реформування

31 жовтня 2017 року у Миколаївській ЗОШ № 25 відбулося засідання педагогічної ради з теми «Формування життєвих компетентностей особистості на основі розвитку пізнавальних здібностей на уроках та в позаурочний час». Мета педради визначена творчою групою - актуалізація питань формування життєвих компетентностей на основі розвитку пізнавальних здібностей учнів; аналіз проведених уроків та заходів з позицій реалізації компетентнісного підходу та розвитку пізнавальних здібностей учнів; надання педагогам рекомендацій.

Завдання школи – навчити жити, здатність розвиватися та удосконалюватися впродовж життя. На засіданні зосереджено увагу на 10 ключових компетентностях Нової української школи за допомогою чого вони будуть реалізовані.

Вчителі-практики підготувати та провели низку цікавих уроків та позакласних заходів.

Проаналізовано зайнятість учнів школи у гуртках та секціях за профілем. Практичним психологом школи Омельченко Н.О. надані рекомендації вчителям щодо розвитку пізнавальних інтересів, формування уваги, пам’яті та мислення в школярів. Методичною радою школи напрацьована пам’ятка вчителю щодо формування основних груп компетентностей учнів.

 

 

Методична рада школи


Шановні батьки!

 

Адміністрація школи та педагогічний колектив висловлює вам глибоку вдячність за вагому матеріальну підтримку для поліпшення матеріально-технічної бази закладу та дотримання належних санітарно-гігієнічних норм навчально-виховного процесу.

 

 

У рубриці «Батьківський комітет школи» ви можете ознайомитися зі звітами про використання благодійних внесків за ІІ семестр 2016-2017 навч. р., ремонт будівлі школи (підготовка до нового 2017-2018 навч. року, червень-серпень 2017 року)


Гра-квест «Козацький рейд»

22  жовтня  2017 року  Миколаївська ЗОШ №25 взяла активну участь у Грі-квесті «Козацький рейд» Відкритих змагань юних туристів-краєзнавців, присвяченій Дню захисника України та Дню визволення України від нацистських загарбників.

Програмою заходу  було передбачено проходження командами визначеного маршруту вулицями історичної частини міста Миколаєва. Головним завданням став пошук восьми контрольно-залікових станцій та виконання завдань на них.

 

Учні ЗОШ №25 старанно проходили всі етапи квесту. Не заважаючи на досить похмуру погоду, настрій вирував чудовий. Учасники квесту отримали почесні грамоти та сертифікати за участь.

(Фотографії знаходяться в рубриці фотогалерея)


Свято «Мій тато-найкращий»

11 жовтня 2017 року в Миколаївській загальноосвітній школі №25 з нагоди Дня українського козацтва, Дня захисника Вітчизни відбулося свято «Мій тато - найкращий».

Ініціатором його проведення став відділ з гуманітарних питань та спорту  Заводської адміністрації. Участь у даному заході взяли татусі з 4 шкіл Заводського району: № 25, № 17, № 6, 31.

Для татусів проведено цікаві конкурси. Вони говорили компліменти своїм дружинам, згадували відомі марки автомобілів, заплітали косички донечкам, змагалися у спортивній естафеті.

А поруч з ними були їхні діти, які з любов’ю дивилися на татусів, розповідали всім, які вони добрі, спритні, роботящі.

«Це було дуже змістовне свято. Окрім того, мами завжди приходять до школи, завжди відвідують різні заходи, які організовують вчителі разом із дітьми, а от у тат завжди не вистачає для цього часу. Сьогодні була прекрасна нагода, щоб тати змогли прийти до школи і побачити, як їхні діти уміють співати, танцювати, як гарно розповідають вірші, і як вони люблять їх. Такі свята роблять сім’ю ще міцнішою», — говорить голова Ради школи Шацька Олена Володимирівна.

Діти мріють, ласкою зігріті,

Щоб ніколи не було біди ...

Щоб були рідніші в цьому світі

Тато й мама з нами поруч, назавжди.

      Свято татусів стало однією із яскравих сторінок  життя нашого навчального закладу!

                                    Прес-центр шкільного учнівського самоврядування ЗОШ № 25


Запали надію в серці

Педагогічний та учнівський колектив миколаївської ЗОШ № 25 взяли активну участь у міській акції «Запали надію в серці». Головним завданням було – виготовлення власноруч вишитих рушників для захисників нашої Батьківщини, воїнів-учасників АТО, які оберігатимуть військових на Сході України. Ми віримо, що саме такі справи допоможуть виховати в учнівської молоді повагу до старших поколінь в ім’я миру, волі українського народу, збереження територіальної цілісності нашої держави. 

                                     

                                      Прес-центр шкільного учнівського самоврядування ЗОШ № 25


Підготовка до роботи ЗОШ № 25 в рамках реформування Нової української школи

Сьогодення вимагає великих змін від вчителя та реалізації особистісно орієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів.

Впродовж вересня педагоги Миколаївської ЗОШ № 25 провели низку цікавих уроків та позакласних заходів під девізом «Формування життєвих компетентностей особистості на основі розвитку пізнавальних здібностей на уроках і в позаурочний час».

Отже, педагогічний колектив школи націлений на інноваційні зміни в освітньому середовищі, можуть успішно розв’язувати проблемні ситуації і націлюють учнів на формування ключових компетентностей ним самим, що зможе підвищити якість і результативність знань дитини.

 

директор Піляєва А.І.


Виставка до Дня міста

16 вересня у Миколаєві проходило святкування Дня міста. ЗОШ №25 гідно представила свою композицію «Ми діти твої, Миколаєве!» на загальноміській виставці «Миколаїв – місто сонця».

Учасники «Студії Журналістики» спробували себе в ролі репортерів брали інтерв’ю у присутніх на святі. Мешканці та гості міста радо відповідали на запитання юних журналістів і активно спілкувались із ними. За свою роботу учасники отримали бонуси.

 


Виставка «Любимо тебе, мій щедрий крає, рідний Миколаєве!»

Протягом 19-25 вересня в ЗОШ № 25 проводилась виставка дитячої творчості,присвячена Дню народженню м. Миколаєва, 80-тій річниці Миколаївської області «Любимо тебе, мій щедрий крає, рідний Миколаєве!». Учні приготували різні експонати з овочів та фруктів, предметів побуту, природних матеріалів тощо. Учасники давали інтерв’ю репортеру зі «Студії Журналістики», в якому розповідали про свою композицію, про матеріали, з яких вона виконана. Навіть наші першокласники з ентузіазмом відповідали на задані питання та активно приймали участь у виставці.


«Студія Журналістики»

В наш час збільшується потік інформації, підвищується інтерес підлітків до інформаційних технологій. Саме тому в ЗОШ №25 розпочала свою діяльність «Студія Журналістики». Метою даного гуртка є: опанування типових для журналіста видів діяльності, створення умов для соціальної та творчої самореалізації особистості, оволодіння учнями основ журналістської майстерності, надання можливості проявити себе і досягти успіху.

Особливістю методики проведення занять у гуртку є об’єднання теоретичної та практичної частин. Учні мають змогу знімати відео, монтувати сюжети та фільми, виконувати практичні заняття, брати участь у підготовці та випуску шкільної газети, вести репортажі, відвідувати місцеві ЗМІ тощо.

14 вересня відбулося перше організаційне засідання «Студії Журналістики». Учні ознайомились із планом роботи гуртка, з історією професії журналіста, визначили особисті якості, володіння якими є необхідною умовою для продуктивної журналістської діяльності, переглянули відео-фрагменти про дану професію. Всі учні заохочувались призами за свою активну діяльність та бонусами - «юліанчиками».


«Ні – насильству у сім’ї та торгівлі людьми»

У четвер, 14 вересня, в загальноосвітній школі № 25 відбулась цікава пізнавальна зустріч із представниками відділу з гуманітарних питань та спорту адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради. Для учнів 6-го класу було організовано та проведено інформаційно-просвітницький захід «Захисти себе від жорстокого поводження. Що робити, щоб не потрапити до работорговців?».

  Метою проведення заходу є підвищення обізнаності дітей з проблем попередження насильства в сім’ї, торгівлі людьми, жорстокого поводження з дітьми, подолання конфліктних ситуацій. Присутні активно обговорювали негативні ситуації, які виникають в сім’ї, школі, дитячому середовищі та методи їх запобігання. Розповсюджено інформаційні матеріали щодо попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми. Учні отримали велику кількість важливої інформації та поради про те, як діяти у таких ситуаціях.


1 вересня - День Знань!

1 вересня – День Знань, з якого починається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень. З самого ранку вулиці нашого міста розквітають від дитячого щебету, юнацьких посмішок та ностальгічних поглядів дорослих.

 

 

Осінь жовтоока одягла намисто

Принесла у Миколаїв свято урочисте!

Свято, що єднає всю шкільну родину,

І якому так радіє ненька-Україна.

Радісна атмосфера панувала сьогодні в загальноосвітній школі №25. Вона радо відчинила свої двері для маленьких і допитливих першокласників. За давньою українською традицією батьки зустріли дітей вишитими рушниками.

З вітальним словом до шкільної родини звернулась директор школи Піляєва Анжела Іванівна та побажала наполегливості, міцного здоров’я та успіхів.

Свято супроводжувалось веселими піснями, яскравими виступами. Юне дарування – Шквара Даринка вітала всіх чарівною піснею «Україна – це ти, Україна – це я». Ритмічний сучасний танець в стилі хіп-хоп подарували учасники танцювального колективу «Ніка-Данс». Веселими віршованими рядками привітали всіх вихованці дитячого садка №51. З настановами на майбутнє до учнів звернувся писар славного Війська Запорізького.

Першокласники отримали гарні подарунки від народного депутата Козиря Бориса Юрійовича та старшокласників.

Ось і пролунав перший дзвоник у новому навчальному році. Всі учні запрошені на перші уроки, які стали цікавим продовженням урочистої лінійки.

 

В цей день хочеться щоб у кожному серці зберігалася любов до рідної Батьківщини, рідної школи, рідного слова. Щоб новий навчальний рік приніс лише позитивні емоції, великі звершення та успіхи!


УВАГА!

 

Шановні учні та батьки!

 

Свято "Першого дзвоника" відбудеться  

1 вересня о 8 - 30.

 

        Перший дзвінок

Вересень щедро сонцем зігрітий.
В школу повсюди
 сходяться діти.
Квіти барвисті в них у руках,
Вогники щастя ясніють в очах.
В кожного радісна усмішка сяє.
Дзвоником першим
 їх школа вітає.

 

                                          (І. Блажкевич)


УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНИКИ, РОДИТЕЛИ!

Сообщаем вам, что пробная ПОСАДКА состоится

30 августа (среда) в 9-00

 

Приглашаем учеников и родителей.

Просим обеспечить деловую форму одежды учеников.

 

Администрация школы