Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Миколаївської ради Миколаївської області заснована у 1951 році. 

 Навчальний заклад працює над проблемною темою «Забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів у процесі навчання і виховання», реалізація якої розрахована на період до 2015-2016 навчального року включно. У школі створено сприятливі умови навчально-виховного процесу для розвитку дитини як особистості? через реалізацію переважно діяльнісного підходу на уроках з формуванням предметних та ключових компетентностей і розвиваючого середовища в позаурочній діяльності, шляхом активного залучення дітей до роботи в гуртках та факультативах, участі у різноманітних інтелектуальних та творчих конкурсах, тематичних заходах тощо. Проміжним результатом реалізації проблемної теми стало збільшення кількості учнів та серед них переможців, які беруть участь у різноманітних інтелектуальних та творчих конкурсах різних рівнів, предметних олімпіадах.
   Школа є учасником реалізації Міжнародного проекту «Екодемія» «Уроки для стійкого розвитку».Даний проект реалізується в якості гурткових занять для учнів 3-х, 4, 8 кл. Результатом є підвищення екологічної культури учнів, збільшення кількості учнів, які беруть участь у різноманітних конкурсах екологічного спрямування.